Narvin

Kajo ry

Narvin Kajo ry on partiolippukunta Rauman Lapissa. Olemme yhteislippukunta. Kuulumme Lounais-Suomen Partiopiiriin ja Rauman alueeseen (Rauma, Eura, Eurajoki). Toiminta alkoi Narvin Kajo nimellä syyskaudella 2021. 28.12.2021 Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi lippukunnan nimen. Partiotoimintaa Lapissa on ollut vuosikymmeniä eri nimillä, siitä lisää historia -sivulla. Jäseniä lippukunnassamme oli vuoden 2022 alussa 76 kappaletta.

Tarjoamme partio-ohjelman mukaista viikkotoimintaa tällä hetkellä sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille. Samoajat kokoontuvat erikseen sovittuina aikoina. Perhepartiolaisten kokoukset järjestetään kuukausittain. Lisäksi toimintaan kaivataan ja lämmöllä tervetulleeksi toivotetaan aikuisia. Olemme omistaneet aikuisille oman sivun, josta löydät lisää tietoa!

Viikkotoiminnan lisäksi toimintaamme kuuluu retket omien ryhmien kanssa ja koko lippukunnan kesken. Kannustamme jäseniä osallistumaan erilaisiin piirin tapahtumiin esimerkiksi partiotaito-kisoihin ja erilaisille kursseille. Vuosittaisia lippukunnan tapahtumia ovat mm. perinteikäs itsenäisyyspäivän soihtukulkue, lippukunnan syysretki, joulujuhla ja keväällä partiokauden päätös.

Tietoa eri ikäkausien toiminnasta

Perhepartio

Perhepartio on uusi toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Perhepartio on lippukunnassamme suunnattu alle 7 -vuotiaille perheineen. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat noin 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Sudenpentulaumaa johtaa akela. Sudenpentuohjelma koostuu jäljistä. Sudenpentutoiminnassa ei kiristellä hampaita tai viritellä kisakamppeita, vaan nautitaan alkavasta seikkailusta. Leikeillä ja tarinoilla on olennainen rooli sudenpentujen maailmassa. Viikoittaisten laumailtojen lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa, kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa. Sudenpentuohjelmassa tehdään monipuolisia aktiviteetteja ulkona ja sisällä, kololla ja retkillä.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijat kokoontuvat viikoittain 10–15 hengen joukkueessa, joka jakaantuu pienemmiksi, noin 4–5 hengen vartioiksi. Joukkuetta johtaa sampo. Ohjelma koostuu Tervetuloa-vaiheesta, neljästä pääilmansuunnasta ja Tervemenoa-vaiheesta. Ohjelma sisältää paljon perinteisiä partio- ja retkeilytaitoja, joiden saloihin vihkiytyminen edellyttää usein ulos luontoon lähtemistä. Seikkailijaikäiset ovat innokkaita ja neuvokkaita, ja niinpä seikkailijoiden kanssa voi jo tehdä haastavampia asioita kuin sudenpentujen kanssa. Lasten kasvaessa ja kehittyessä karttuvat paitsi tiedot, taidot ja kyvyt niin myös toiminnalle asetettavat tavoitteet.

Tarpojat

Tarpoja on 12–15-vuotias nuori, joka on elämän murroskohdassa. Tarpojaohjelmassa on neljä puolen vuoden jaksoa eli tarppoa: Leiri, Luovuus, Selviytyminen ja Yhteiskunta. Jokainen tarppo alkaa suuntausvaiheella ja päättyy majakkaan. Jokaiseen tarppoon kuuluu viisi pakollista aktiviteettia sekä joko vastuutehtävä tai johtamistehtävä. Luotsin tärkeä tehtävä on auttaa tarpojaryhmää valitsemaan aktiviteeteista ja niiden toteutusvinkeistä ryhmälle sopivimmat. Ohjelma on pyritty tekemään sellaiseksi, että eri kehitysvaiheessa olevat nuoret, joilla voi olla erilainen partiohistoria, pystyvät tekemään ohjelmaa, jopa samassa vartiossa.

Samoajat

Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Ystävien kanssa toimien samoajat saavat partiokokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa ja rohkaisevat aktiivisuuteen.

Lähteet: Narvin Kajo ry, partio-ohjelma.fi