Tule mukaan!

Jäseneksi liittyminen

Narvin Kajo toivottaa sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan! Uuden partiolaisen huoltaja: pyydämme sinua olemaan yhteydessä lapsesi ikäkauden ryhmänjohtajaan, jonka yhteystiedot löydät ryhmät -sivulta. Uusi aikuinen partiolainen: olethan yhteydessä pestijohtajaan, joka auttaa sinut alkuun. Partiota saa kokeilla kolme kertaa, jonka jälkeen on liityttävä jäseneksi. Jäseneksi liitytään partiorekisteri Kuksassa, jonne tehdään PartioID -tunnukset. Pääset liittymään jäseneksi sivustomme ”Liity jäseneksi” -painikkeista.

Jäseneksi liittymällä liityt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n, Lounais-Suomen Partiopiirin sekä Narvin Kajo ry:n jäseneksi. Paikallisyhdistyksestä käytetään nimeä lippukunta. Jäsenmaksun maksaneet saavat osallistua lippukunnan, piirin ja Suomen Partiolaisten toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut maksetaan kerran vuodessa. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. Perhepartiolaisista 4-6-vuotiaat partiolaiset maksavat III -maksun. 0-3 -vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua ja kuuluvat vanhempansa vakuutuksen piiriin.

Jäsenmaksun lisäksi kerätään osallistumismaksuja tapahtumiin. Retki- ja leirimaksut vaihtelevat järjestäjän (SP, piiri ja lippukunta) ja kustannusten mukaisesti.

Jäsenmaksu koostuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters ry:n ja Lounais-Suomen Partiopiirin jäsenmaksuista. Narvin Kajo ry ei peri omaa jäsenmaksua.

Jäsenmaksut 2022
I -jäsenII -jäsenIII -jäsen
61,50€51,50€12,25€

Jäsenmaksun maksanut voi osallistua paikallisiin ja valtakunnallisiin retkiin, leireihin, kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin. Jäsenmaksutuloilla keskusjärjestö ja piirit tukevat lippukuntien toimintaa esimerkiksi tuottamalla ja kehittämällä kaiken toiminnan taustalla olevaa partio-ohjelmaa, koulutuksia, tapahtumia ja muita harrastuksen mahdollistavia palveluita. Jäsenmaksuun sisältyy myös partiovakuutus.

Jäsenmaksuvapautus

Elämäntilanteet ovat erilaisia. Pyrimme siihen, että partio on harrastus kaikille varallisuuteen katsomatta. Partion jäsenmaksuun on mahdollista hakea vapautusta, näin mahdollistetaan lapsen harrastuksen jatkuminen. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry. Narvin Kajo ry ei ole mukana vapautuksen myöntämisessä, eikä saa siitä tietoja. 

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).

Myös lippukunnan järjestämien tapahtumien, kuten retkien, osallistumismaksuista on mahdollista pyytää vapautusta ottamalla yhteyttä lippukunnanjohtajaan.

Jäsenedut

Partiolaisen jäsenetuja ovat mm. Partio -lehti ja alennus retkeilytarvikeliikkeistä. Lisäksi Lounais-Suomen Partiopiiri julkaisee Repolainen -lehteä.

Lähteet: Narvin Kajo ry, partio.fi