Ohjeita

jäsenelle ja

huoltajalle

Jäsenyysasiat

Jäsenmaksut maksetaan kerran vuodessa. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. Perhepartiolaisista 4-6-vuotiaat partiolaiset maksavat III -maksun.

Jäsenmaksut2022
I -jäsenII -jäsenIII -jäsen
61,50€51,50€12,25€

Jäsenmaksun maksanut voi osallistua paikallisiin ja valtakunnallisiin retkiin, leireihin, kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Partion jäsenmaksuun on mahdollista hakea vapautusta, näin mahdollistetaan lapsen harrastuksen jatkuminen. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry. Narvin Kajo ry ei ole mukana vapautuksen myöntämisessä, eikä saa siitä tietoja. 

Myös lippukunnan järjestämien tapahtumien, kuten retkien, osallistumismaksuista on mahdollista pyytää vapautusta ottamalla yhteyttä lippukunnanjohtajaan.

Kattavimmat tiedot ja ohjelinkit löydät Liity-sivulta.

Partiorekisteri Kuksassa ilmoittaudutaan tapahtumiin, pidetään koulutus- ja ohjelmarekisteriä. Järjestelmän kautta voi hoitaa myös laskutuksen. Kuksassa myös erotaan partiosta.

Huoltajan rooli

Huoltajan rooli partiossa on tärkeä! Huoltajien apua kaivataan toiminnan järjestämiseksi esimerkiksi kyyditsemään retkille tai kisamatkoille. Ole rohkeasti yhteydessä oman ryhmäsi johtajaan, jos pystyt avustamaan. Tehtävän ei tarvitse olla suuri, myös pienemmästä roolista on apua.

Sanastoa

 • akela = sudenpentulauman johtaja
 • sampo = seikkailijajoukkueen johtaja
 • luotsi = tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaikäkausijohtaja
 • kolo = partiotalo
 • lippukunta = partion paikallisyhdistys
 • askel = Sudenpentuohjelman aktiviteettikokonaisuuden, jäljen, sisällään pitämä yksittäinen aktiviteetti.
 • jälki = 6–12 askeleen muodostama teemallinen aktiviteettikokonaisuus, esim. ensiapu-jälki tai suunnistus-jälki.
 • lauma = sudenpentujen toimintaryhmä
 • sisaruspiiri = Piiri, jossa pidetään käsistä kiinni siten, että omat kädet ovat ristissä vasen käsi päällimmäisenä. Muodostetaan partiotilaisuuksien päätteeksi. Sisaruspiiriin liittyy loru.
 • ilmansuunta = Ilmansuunta on seikkailijoiden noin puolen vuoden mittainen aktiviteettikokonaisuus.
 • haaste = Teeman ympärille koottuja aktiviteetteja. Haasteen tekemisestä saa erillisen merkin. Muiden ilmansuuntien kuin pohjoisen aikana tehdään vähintään yksi haaste. Haasteita voi halutessaan tehdä enemmänkin. 
 • joukkue = 10–15 seikkailijasta koostuva ryhmä. Joukkue koostuu kahdesta tai kolmesta vartiosta. 
 • aktiviteetti = Aktiviteetti on konkreettinen tekeminen partio-ohjelmassa. 
 • majakka = Majakka on tarpon eli puolivuotisen jakson päätöstapahtuma.
 • ohjelmajohtaja = Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa ikäkausissa. 
 • paussi = Paussi on kokouksen tai retken yksi osa. Se on toiminnallinen harjoitus, jossa pysähdytään elämään liittyvien asioiden äärelle.
 • tarppo = Tarpojaohjelmassa on neljä puolen vuoden jaksoa eli tarppoa: Leiri, Luovuus, Selviytyminen ja Yhteiskunta.
 • vartio = tarpojat ja samoajat toimivat vartiossa
 • Ryhmänohjaajakoulutus (ROK)= ROK on samoajien pakollisiin aktiviteetteihin sisältyvä kokonaisuus, joka sisältää johtamisen perustietoja ja -taitoja sekä johtamisharjoittelun ryhmänjohtajana. Kaikki samoajat käyvät ohjelmassaan läpi ryhmänohjaajakoulutuksen.
 • tasku = Samoajaohjelmassa aktiviteetit on koottu aihealueittain taskuihin, joissa kussakin on 3-20 aktiviteettia. Ohjelma koostuu viidestä pakollisesta taskusta, jotka tehdään kokonaisuudessaan, sekä 14:sta teemataskusta, joiden sisällöistä samoajat valitsevat itse tehtävät aktiviteetit.  

Lähteet: Narvin Kajo ry, partio.fi, partio-ohjelma.fi